• Oxfordska analiza osebnosti: Navodila


  Prosimo, vnesite vse podatke v obvezna polja oznacena z *

  Prepricajte se, da resnicno razumete vprašanje preden odgovorite.
  Prosimo, da odgovorite na vsako vprašanje. Ne zadržujte se predolgo pri vprašanju. Odgovorite takoj, ko razumete, in preidite na naslednje vprašanje.

  Ce bi odgovorili drugace glede na obdobje iz preteklosti, kot bi odgovorili glede na sedanjost, izberite odgovor, ki se nanaša na sedanji cas.

  Na razpolago imate tri stolpce in le eno oznacite pri vsakem vprašanju.

  Plus (+) je za pritrdilen odgovor, ki pomeni "da" ali "pretežno da".
  Vprašaj (M) pomeni odgovor "morda" ali "dvom glede odgovora".
  Minus (-) pomeni "ne" ali "pretežno ne".